rokosz - zbrojne wystąpienie, bunt szlachty przeciwko królowi pod hasłem zagrożonych swobód i wolności.