eksport - sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju za granicę.