import - zakup towarów lub usług za granicą i sprowadzanie go do kraju w celu wykorzystania na rynku wewnętrznym.