haracz - danina płacona przez chrześcijańskie państwa lenne na rzecz Turcji; oraz kontrybucja lub okup, wypłacany w wyniku wojen z udziałem Turcji lub Tatarów przez stronę, która przegrała wojnę na rzecz zwycięzcy.