kontrreformacja - walka prowadzona przez Kościół katolicki w XVI i XVII w. z ruchami reformacyjnymi - np. luteranizmem i kalwinizmem; kontrreformacja zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563) zmierzała do wewnętrznej reformy Kościoła w celu zahamowania postępów reformacji, a następnie odzyskania utraconych przez Kościół katolicki stref wpływów.