kontrybucja - danina pieniężna nakładana podczas wojny lub po jej zakończeniu na pokonanego przeciwnika przez państwo zwycięskie oraz danina pieniężna lub w naturze nakładane przez władze okupacyjne na ludność terenu okupowanego.