przymus propinacyjny - nakładany na chłopów obowiązek zakupu określonej ilości alkoholu w określonych miejscach i zwykle po zawyżonych cenach; właściciele folwarków zapewniali sobie w ten sposób zbyt na własne produkty alkoholowe.