ateizm - pogląd zaprzeczający istnieniu Boga lub bogów; odrzuca wiarę w istnienie sił nadprzyrodzonych jako sprzeczną z rozumem i nienaukową.