deizm - pogląd filozoficzno-religijny, popularny w okresie Oświecenia, zgodnie z którym Bóg stworzył świat, ale po akcie stworzenia nie ingeruje w jego dalsze losy; deiści, uznając istnienie Boga-Stwórcy, negowali Opatrzność, cuda i objawienie oraz odrzucali dogmaty religijne, liturgię i organizację kościelną; głównymi przedstawicielami deizmu byli Herbert z Cherbury i Votaire.