laicyzacja - zeświecczenie, proces uniezależniania się różnych dziedzin życia społecznego, politycznego, kulturalnego itp. spod wpływów Kościoła i duchowieństwa i nadanie im świeckiego charakteru.