biurokracja - forma organizacji, której struktura i działania są oparte na hierarchii stanowisk urzędniczych i pisemnie określonych procedurach, charakteryzująca się fachowością i znaczną specjalizacją.