gilotyna - urządzenie służące do wykonywania egzekucji przez obcięcie głowy, składające się z ostrza zawieszonego między dwoma słupami; nazwa pochodzi od nazwiska lekarza J. Guillotina, który w okresie rewolucji francuskiej udoskonalił urządzenie znane od XV w.