impeachment - „postawienie w stan oskarżenia”; nazwa procedury stosowanej w przypadku oskarżenia wysokiego urzędnika - prezydenta, premiera, ministra, o popełnienie czynu sprzecznego z prawem.