plantacja - wielka własność ziemska, na której uprawia się jedną roślinę; plantacje tworzone w czasach kolonialnych najczęściej były uprawiane przy pomocy niewolników.