trójpodział władzy - model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielona i powierzone niezależnym od siebie organom władzy, w taki sposób, aby się wzajemnie ograniczały i kontrolowały; trójpodział władzy został opisany  w sposób systematyczny przez Monteskiusza.