hellenizacja - proces polegający na przyjmowaniu języka greckiego i wzorców kultury greckiej przez inne narody.