trybun ludowy - urząd istniejący w republice rzymskiej od 494 r. p.n.e., którego głównym zadaniem była ochrona interesów plebejuszy przed nadużyciami patrycjuszy i samowolą urzędników; trybuni ludowi byli nietykalni i przysługiwało im prawo veta wobec nowego prawa, dyskryminującego plebejuszy.