konstytucja - w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej zespół postanowień wydawanych przez sejm, wpisanych do Metryki Koronnej i ogłaszanych drukiem.