konstytucja  określenie stosowane od końca XVIII w. oznaczające ustawę zasadniczą, normującą podstawy ustrojowe państwa  najwyższy akt prawny w państwie.