uwłaszczenie chłopów  nadanie chłopom własności ziemi w XIX w. związane z likwidacją ich zależności feudalnej od panów i powinności pańszczyźnianych.