dominium nazwa dawnych kolonii brytyjskich, które po uzyskaniu niepodległości weszły w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów, uznając monarchę brytyjskiego za głowę państwa.