izolacjonizm polityka polegająca na stosowaniu zasady nie mieszania się do tych spraw i problemów międzynarodowych, które nie wpływają na interesy własnego kraju.