kartel porozumienie krajowych lub międzynarodowych firm dotyczące przyjęcia określonych cen dla ich produktów; kartele w celu zwiększenia zysków należących do nich firm podnoszą ceny lub ograniczają produkcję i podaż.