kolonializm proces opanowywania i utrzymywania kontroli nad terytoriami zamorskimi, zwanymi koloniami przez państwa zwane metropoliami.