koncern gospodarcza forma organizacji skupiająca przedsiębiorstwa należące do jednego właściciela, ale posiadające odrębną osobowość prawną i odrębne organy korporacyjne; wykształciły się dwa rodzaje koncernów: pionowe, łączące przedsiębiorstwa według technologicznych etapów produkcji, oraz poziome, skupiające przedsiębiorstwa tej samej branży.