naturalizm – prąd literacki, który powstał w XIX w. we Francji i rozpowszechnił się w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych; utwory literackie miały cechy dokumentalizmu, często były fotograficznym opisem rzeczywistości i zwykle dotyczyły spraw związanych z codzienną egzystencją ludzi często pochodzących z najniższych sfer społecznych.