syndykat – nietrwałe porozumienie przedsiębiorstw o porównywalnym potencjale i tej samej branży w celu wspólnego wchodzenia na rynki międzynarodowe.