trust wielkie przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną powstałe poprzez trwałe połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw, które w jego wyniku utraciły własną osobowość prawną.