neutralność/państwo neutralne – państwo, które zadeklarowało neutralność w określonym konflikcie zbrojnym; państwo neutralne ma obowiązek nieuczestniczenia w konflikcie zbrojnym oraz nieudzielania pomocy żadnej ze stron konfliktu.