edykt – w starożytnym Rzymie zarządzenie lub obwieszczenie wydawane przez urzędników, obowiązujące przez rok urzędowy, lub z góry określony krótszy czas.