rydwan - dwukołowy pojazd w postaci platformy z podparciem z przodu i z boków, dla jednej lub dwóch osób; od ok. poł. III tys. p.n.e. był używany na Bliskim Wschodzie jako wóz bojowy; rydwany były używane również do wyścigów.