trubadurzy - średniowieczni poeci i muzycy z Prowansji i południowej Francji w XI-XIII w.; trubadurzy uprawiali typ poezji lirycznej poświęconej miłości dworskiej, idealizującej kobiety oraz gloryfikującej ideały rycerskie i czyny rycerzy; do najwybitniejszych należeli Marcabru i Bernard de Ventadour.