giermek - w średniowieczu młody przedstawiciel warstwy rycerskiej, towarzyszący rycerzowi i nabywający doświadczenia w służbie wojskowej pod jego kierunkiem i opieką; po odbyciu służby był pasowany na rycerza.