kanonizacja - w Kościele katolickim akt uznania kogoś za świętego, polegający na oświadczeniu papieża, że zmarły zostaje wpisany do spisu (kanonu) świętych i jako takiemu przysługuje mu cześć; akt kanonizacji jest poprzedzony procesem kanonizacyjnym, polegającym na stwierdzeniu, czy zmarły odpowiada ustalonym przez Kościół kryteriom świętości.