poganin - w chrześcijaństwie nazwa wyznawcy religii niechrześcijańskiej; odpowiednik żydowskiego goj i islamskiego giaur.