princeps - „ten, który zajmuje pierwsze miejsce, pierwszy” – termin używany w odniesieniu do osób sprawujących władzę; w Polsce dzielnicowej tytuł princepsa przysługiwał księciu zwierzchniemu, którym miał być senior rodu.