możni – warstwa społeczna, która wytworzyła się u Słowian na szczeblu ustroju plemiennego jako naczelnicy rodów i starszyzna, a do szczególnego znaczenia doszła w początkach państwowości; należeli do niej ludzie z otoczenia księcia lub króla, rady książęcej i dworu książęcego oraz przedstawiciele jego władzy na prowincji.