pręgierz – słup stojący przeważnie przed ratuszem dawnych miast, służący do wymierzania kar.