baszta – wieża warowna fortyfikacji średniowiecznych, zazwyczaj częściowo wysunięta przed lico murów obronnych i wzniesiona powyżej ich poziom i pokryta dachem; baszty były budowane w kształcie cylindrycznym, czworobocznym, wielobocznym lub w kształcie litery U.