palatium – nazwa używana dla określenia głównego budynku zamku lub pałacu cesarza, króla lub biskupa, w którym zwykle znajdowały się: sala reprezentacyjna, komnaty i na ogół kaplica.