etos – prawość moralna określonej grupy ludzi w jej środowisku, oceniana poprzez zapatrywania i przekonania moralne uważane w tej grupie za obowiązującą normę.