ordonans – dekret królewski z mocą ustawy, regulujące sprawy głównie z zakresu prawa i administracji.