orientalizm – fascynacja kulturami  Wschodu, polegająca na naśladowaniu wzorców typowych dla twórczości Wschodu.