federacyjna koncepcja odbudowy państwa polskiego - wysunięta przez Józefa Piłsudskiego koncepcja polskiej granicy wschodniej, której kluczowym założeniem było przesunięcie granicy jak najdalej na wschód i utworzenie niepodległych: Litwy, Białorusi i Ukrainy, które miałyby wspólnie z Polską utworzyć federację, a jednocześnie miały stanowić bufor oddzielający Polskę do Rosji.