inflacja - proces ekonomiczny, który przejawia się nadmiarem pieniędzy w obiegu w stosunku do masy towarowej na rynku; powoduje spadek siły nabywczej pieniądza i wzrost cen towarów.