konkordat - umowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym państwem, regulująca obowiązki, przywileje i prawa Kościoła katolickiego w danym państwie.