nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna oraz forma ideologii stawiająca interesy własnego narodu ponad wszystkie inne wartości, głosząca zasadę egoizmu narodowego.