plebiscyt - głosowanie mieszkańców jakiegoś terytorium w celu wypowiedzenia się co do przynależności tego terytorium do konkretnego państwa lub co do określenia jego statusu międzynarodowego.