proklamacja - publiczne oświadczenie w sprawie wielkiej wagi