wersalski traktat pokojowy - traktat pokojowy po I wojnie światowej między państwa ententy a Niemcami, podpisany 28 VI 1919 r.; Niemcy uznali niepodległość Polski i Czechosłowacji, oddali Francji Lotaryngię i Alzację, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie (bez Gdańska), Belgii Eupen i Malmedy, Czechosłowacji okręg Hulczyna; ponadto zgodziły się płacić odszkodowania za zniszczenia wojenne oraz ograniczyć swój potencjał zbrojny i całkowicie zdemilitaryzować Nadrenię